Wensenregistratie

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is goed het laatste afscheid een plaats te geven in ons leven. Door het afscheid bespreekbaar te maken is het ook beter te verwerken. Hierdoor wordt het gemakkelijker de draad van het leven weer op te pakken (hoe moeilijk dat soms ook is).

Ook nu al kunt u uw afscheid bespreekbaar maken door uw laatste wensen vast te leggen. Hierdoor blijven uw nabestaanden niet met vragen achter. U kunt dit ook zelf doen door ons laatste wensenboekje te downloaden.

Aan de hand van uw wensenregistratie kunnen wij een nauwkeurige kostenbegroting maken. De kosten kunnen per plaats verschillen. In de stad Groningen zijn uitvaartcentra bijvoorbeeld vaak duurder dan in de provincie. Nabij Groningen zijn voordelige alternatieven denkbaar. Wanneer u het nodig vindt kunt u tevens een passende uitvaartverzekering afsluiten.